Filtrowanie z chlopakiem

W moc gałęziach przemysłu mamy do pracowania z potrzebą odpylania pyłów, które mają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są więc absolutne procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły prezentujące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został zrobiony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych przechodzimy w możliwości urządzenia a wszystkie instalacje zrobione razem z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one grane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia toż na łączenie ich w jakimś pomieszczeniu, jaka stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak także w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta stosuje systemy automatycznie działające na początek ciśnienia wybuchowego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, przedstawia go do centrali, która z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego rozwiązania to tylko około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do korzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym zabiegiem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania lub nie, zbudowane ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z porady na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest skierowanie strefy trudnej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w sektorze konkretnej instalacji, każde jej postaci i segmenty są dopasowywane w taki sposób, żeby one jedne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.