Odpylacz mokry cena

Odpylacz wykonany zgodnie z regułą atex (atex dust collector) żyje w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla zwykłych oraz rozległych instalacji odpylających z opcją rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania tematu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest wybierane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest oddawane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są proste w sezonie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w momencie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, powraca do rozprężenia, co prowadzi, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega braniu się wentylatora po zakończeniu, co prowadzi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi pomyślne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego pozycji (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).