Tlumaczenie symultaniczne umowa o dzielo

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest jedynym z sposobów tłumaczenia ustnego i rozgrywa się po zakończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz otrzymuje się tuż przy mówcy, uważnie słucha jego uwag oraz po jego wykonaniu daje ją w pełni w nowym języku. Często stosuje z uprzednio sporządzonych notatek w trakcie przemówienia. Na obecną chwilę tłumaczenie konsekutywne wielkim stopniu zamienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego zmniejsza się do selekcji tylko najważniejszych reklamy i dania komunikatu. (angielskie „interpreter” uznaje się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne używa się gównie przy minimalnej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane dodatkowo w sukcesie gdy menedżer nie ma szansy zapewnienia dobrego sprzętu koniecznego do tłumaczenia symultanicznego. Zdarza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi lub nawet zdanie po zdaniu tak żeby jak właśnie oddać treść wypowiedzi. Jest obecne już jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej luźniejszych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, skoro są one kilka groźne dla kliencie, który jest zmuszony czekać kilka minut na szkolenie. Tłumaczenie konsekutywne jest niemożliwą pracą chcąca od tłumacza odpowiedniego wykształcenia i pięknej nauk języka. Bardzo dużo wyszkolony i przygotowany określaj jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Określaj nie ma porządku na myślenie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy firmy. Aby zachować odpowiednią jakość tłumaczenia przed przystawieniem do lekturze tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące tematu i nauki tłumaczenia. Mogą zatem żyć teksty wystąpień czy prezentacje.