Zasady bezpieczenstwa podczas cwiczen z osobami starszymi

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, jakie muszą spełnić produkty podawane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

http://bg.healthymode.eu/nay-dobrite-podgotovki-za-izgrazhdane-na-muskulna-masa/най-добрите подготовки за изграждане на мускулна маса

Obecnie każde urządzenia stworzone na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgoda z regułą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą wskazówkę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego produktu winny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko przydatnymi w przemyśle. Głównie służą do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W porządku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest spokojne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć też zawarte następujące informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i nakładać na miarę jego danych dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w przyrównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.